10%


@jacquenty + Binance

Binance zaktualizował Program Poleceń! Zaproś znajomych do zarejestrowania się i handlu na Binance.com, abyście Ty i Twoi znajomi mogli dzielić do 40% prowizji za polecenie z ich opłat handlowych. Zasady: Zapraszający mogą udostępnić część prowizji z otrzymanych opłat handlowych znajomych, których zapraszają, jako „kickback". Zapraszający mogą teraz ustawić następujące stawki podziału: 1. Jeśli średnie dzienne saldo na rachunku BNB osoby zapraszającej jest mniejsze niż 500 BNB, a ich podstawowa stawka za polecenie wynosi 20%, może ona wybrać 0%, 5%, 10% tej stawki do podziału z zaproszonymi przyjaciółmi. 2. Jeśli średnie dzienne saldo na rachunku BNB osoby zapraszającej wynosi 500 BNB lub więcej, ich podstawowa stawka za polecenie jest zwiększona do 40% i może on dzielić 0%, 5%, 10%, 15% lub 20% ze znajomymi, których zaprosili.
Start the conversationP is smart! 😏

Why don't you post your links on Invitation too?
List the products you love.
Get rewarded.
It's quick & free.

Google "G" Logo
   Sign in with Google
How it works


All product names, logos, brands and dogs are property of their respective owners.
Feel free to check out our privacy policy and terms of service.